Wyjście Do Kina

W ramach projektu „Razem możemy więcej” Stowarzyszenie zorganizowało wyjście kulturalno-oświatowe. Uczestnicy wybrali się do kina.

Wyjścia kulturalno- oświatowe mają na celu lepsze poznanie społeczeństwa, promowania równych szans w życiu społecznym, a także promowania pozytywnego wizerunku dzieci z niepełnosprawnościami.

Naszym zadaniem jest budowanie wzajemnych relacji. Wyjścia mają niwelować nietolerancję i dyskryminację, mają sprzyjać integracji, być odskocznią od dnia codziennego, ciągłej rehabilitacji i terapii.

Wspólnie spędzony czas ma poprawić samopoczucie dzieci i rodziców, ma dać poczucie bezpieczeństwa i przynależności do społeczeństwa.

Seans przed wielkim ekranem to nie tylko wspaniała atrakcja, ale też forma edukacji. Wyjście wymagało od dzieci dostosowania się do konkretnych zasad, zachowywania się we właściwy sposób w miejscu publicznym, jak również umiejętności  przebywania i dostosowania się w grupie.

Wyjście do kina było również okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych. Nie tylko seans, ale również wspólne oglądanie filmu  dostarczyło wielu emocji zarówno dzieciom jak i rodzicom.

Projekt współfinansowany  ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.