Zajęcia integracyjno-terapeutyczne

Stowarzyszenie Zespolaki serdecznie dziękuje za udział w zajęciach integracyjno-terapeutycznych, które odbyły się 18 lipca w Centrum Zabaw Rodzinnych FAMILY PARK.

Zorganizowane przez nas zajęcia okazały się wspaniałą i aktywną formą spędzenia czasu wolnego. Była to alternatywa dla gier komputerowych, telewizora i Internetu. Zajęcia umożliwiły wszechstronny rozwój psychofizyczny naszych podopiecznych.

Wspólne zawody podczas gry w kręgle czy ścianka wspinaczkowa rozwinęły i udoskonaliły sprawność fizyczną i ruchową dzieci z zespołem Downa. Zajęcia wpłynęły na lęki i ograniczenia naszych podopiecznych, którzy pokonali własne bariery i nauczyli się wytrwałości, pokory i samodyscypliny.

Zabawa w grupie dała nam niezwykłą możliwość lepszego poznania się, integracji i współdziałania w zespole, a także do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Zajęcia odbyły się dzięki dofinansowaniu w ramach przekazanej darowizny od NATUR Zielone Pogotowie, ze sprzedaży Katalogu o HORTENSJACH pod nazwą “5 zł dla ZESPOLAKÓW”.

Zachęcamy do zakupu katalogu i wsparcia rozwoju dzieci z zespołem Downa.

https://zielonepogotowie.pl/pl/p/Hortensje-katalog/812

Podziel się