Zajęcia Sensoplastyczne Dla Najmłodszych

Grupowe Zajęcia Terapeutyczne w Stowarzyszeniu Zespolaki

W ramach grupowych spotkań dla dzieci, młodzieży i rodziców ze stowarzyszenia, organizowane są różne zajęcia terapeutyczne. Tym razem pokazujemy jak najmłodsze dzieci pod opieką rodziców i terapeuty mogły wziąć udział w zajęciach z sensoplastyki.

Sensoplastyka to  metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej.

Metoda ta wpływa na stymulację wielu zmysłów: węchu, wzroku, słuchu oraz smaku. Jest to twórcza zabawa, która wpływa na rozwój całego organizmu.

Zajęcia sensoplastyczne  mają właściwości terapeutyczne ponieważ uspokajają, odprężają, rozładowują napięcie emocjonalne i mięśniowe. Zajęcia z elementami sensoplastyki ułatwiają nawiązywanie kontaktu emocjonalnego, przyczyniają się do budowania właściwych relacji i uczą współdziałania  w grupie rówieśniczej. 

Podczas zajęć każde dziecko bez butów, bez skarpet mogło brudzić się do woli. Była to wspaniała kolorowa, mokra i pełna doświadczeń zarówno zabawa jak i terapia dla dzieci.

Dziękujemy bardzo Fundacji PZU za możliwość realizacji grupowych zajęć terapeutycznych.   

Zajęcia realizowane w ramach projektu pn.: „Program specjalistycznego wsparcia dla rodzin wykluczonych społecznie”.

PARTNER

Podziel się