Projekt pn. „Zdrowie w czasie pandemii.”

W ramach projektu odbędą się:

Warsztaty: Jak wzmocnić odporność?

Wykład: Jak dbać o własne zdrowie?

Zabiegi hiperbaryczne

Konsultacje dietetyczne

Celem naszego projektu jest:

1. Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie.

2. Promowanie zachowań prozdrowotnych.

3. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.

4. Nabycie i wzmocnienie odporności.

Projekt skierowany do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Projekt przewiduje uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami/opiekunami.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się z uwzględnieniem wszelkich środków ostrożności oraz z zachowaniem wymogów dotyczących COVID-19. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii zajęcia mogą również być realizowane drogą on-line.

Nabór uczestników do projektu jest otwarty. Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail badowska@zespolaki.pl  lub podczas zajęć i spotkań organizowanych przez stowarzyszenie.

Zapisy przyjmujemy do 2.04.2021r.

Liczba uczestników jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

Podziel się