W niedzielę 09.08.2020r. rozpoczął się turnus rehabilitacyjny pn.  „ Zdrowo i sportowo”.

Turnus przeznaczony jest dla podopiecznych Stowarzyszenia Zespolaki i ich rodzin.

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością. Ma formę aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, realizację i rozwijanie zainteresowań osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Celem uczestnictwa w turnusie jest zwiększenie świadomości społecznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych jak również poprawa psychofizycznej sprawności oraz zdrowia pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Dzięki turnusowi u podopiecznych wzrasta  poczucie pewności siebie, pokonywanie słabościami oraz zwiększanie samodzielności.

Wspólny wyjazd ma na celu poprawę  samopoczucia, ma dać poczucie bezpieczeństwa i przynależności do społeczeństwa oraz wzmocnienia więzi rodzinnych.

Partnerem turnusu jest

Podziel się