Stowarzyszenie „Zespolaki” organizuje cykliczne zajęcia indywidualne i grupowe z udziałem różnych zwierząt dla dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami.  

Zajęcia maja na celu  wspomaganie  rehabilitacji ruchowej oraz umysłowej osób
z niepełnosprawnością.Obecność zwierząt sprawia, że osoby biorące udział w terapii są bardziej zmotywowane, rozwijają umiejętność okazywania emocji i uczuć, przełamują swoje bariery. Zajęcia w towarzystwie zwierząt pomagają stymulować zmysły wzroku, słuchu jak również dają możliwość poznania zasad bezpiecznego zachowywania się w obecności zwierząt, opieki nad nimi oraz dostarczają wielu informacji i ciekawostek o zwierzętach. 

Zajęcia realizowane są dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU w  ramach projektu pn. :„Dostrzegaj mnie – program kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”

PARTNER

Podziel się