Zespolakowa Hipoterapia

Hipoterapia jest formą terapii psychoruchowej, która należy do form rehabilitacji łączącej działanie ruchowe, psychiczne, sensoryczne oraz społeczne. Terapia z udziałem koni realizowana jest…